WARSZAWA TRACI JEDEN Z OSTATNICH PRZEMYSŁOWYCH ZABYTKÓW! - ALARMUJĄ WARSZAWSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 24 Marzec 2008 00:00

Publikujemy treść komunikatu prasowego wystosowanego przez warszawskie organizacje pozarządowe w dniu 21.03.2008 r.:


Warszawskie organizacje pozarządowe alarmują: Warszawa traci jeden z ostatnich zespołów przemysłowych zabytków! Kompleksowi zabytkowych zabudowań fabrycznych tzw. Fabryki Norblina przy ul. Żelaznej 51/ 53 w Warszawie grozi zniszczenie. Syndyk masy upadłościowej firmy Norblin S.A wystąpił do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wpisu zabudowań przy ul. Żelaznej 51/ 53 do rejestru zabytków. Jeżeli MKiDN przychyli się do wniosku, teren dawnej fabryki Norblina zostanie zrównany z ziemią, a na jego miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe. Działka przy ul. Żelaznej 51/ 53, ze względu na swój zabytkowy charakter, została w roku 1982 przekazana Muzeum Techniki pod organizację Muzeum Przemysłu. Znajdujące się na tym terenie obiekty pofabryczne wpisano do rejestru zabytków. Na początku lat 90. wojewoda mazowiecki odmówił komunalizacji terenu gminie Centrum. W uzasadnieniu wskazał na fakt, że teren ma wartość zabytkową i został przekazany Muzeum Techniki. To jednak nie przeszkodziło wojewodzie, aby w 2003 r. przekazał tę nieruchomość firmie Norblin S.A. (decyzja 435/03), która znajdowała się w stanie upadłości. Obie decyzje podpisywał ten sam urzędnik. Ponadto, decyzja 435/03 była obarczona wadą prawną. Pomimo działań prokuratorskich, wniosku gminy Centrum oraz Muzeum Techniki, decyzja 435/03 nadal pozostaje niewzruszona.

W kwietniu 2007 r., pomimo toczących się postępowań prokuratorskich dotyczących nieprawidłowości w przejęciu terenu przy ul. Żelaznej 51/ 53 przez firmę Norblin S.A., odbył się przetarg na tę nieruchomość. Wygrała go firma ALM DOM Sp. z o.o., kapitałowo związana z osobą p. Lwa Rywina. Obecną sytuację pogarsza postawa syndyka masy upadłościowej firmy Norblin S.A - pani Grażyny Jaskuły - oraz Naczelnej Organizacji Technicznej (instytucji zarządzającej Muzeum Techniki). Pani syndyk ignoruje przepisy związane z ochroną zabytków, w 2007 r. wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wpisu zabytkowego zespołu budynków do rejestru zabytków. Jeżeli MKiDN przychyli się do wniosku, teren dawnej fabryki Norblina zostanie zrównany z ziemią, a na jego miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe. Automatycznie wartość rynkowa ponad 2-hektarowej działki wzrośnie z ok. 70 mln zł (za taką kwotę zakupiła ją firma ALM DOM Sp. z o.o.) do ok. 200 mln zł. Natomiast Zarząd Naczelnej Organizacji Technicznej prowadzi negocjacje zmierzające do zawarcia ugody z ALM DOM Sp. z o.o. i wyprowadzenia Muzeum Przemysłu z tego terenu. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni ww. faktami. Podważają one wiarygodność polskich instytucji publicznych, które zamiast stać na straży prawa, uczestniczą aktywnie w nieprawidłowościach dotyczących przejęcia cennych zabytków. Sprawą nieprawidłowości przy przekazaniu gruntu przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie zainteresował się poseł Paweł Poncyliusz, który 11.03.2008 r. wystąpił  z zapytaniem poselskim do Ministra Infrastruktury.

Protestujemy przeciwko bezprawnemu przekazaniu terenu zabytkowej Fabryki Norblina syndykowi masy upadłościowej firmy Norblin S.A. oraz przeciwko próbom wykreślenia z rejestru zabytków znajdujących się tam obiektów. Apelujemy do mediów, środowisk opiniotwórczych oraz właściwych organów państwa o natychmiastowe zajęcie się sprawą nieprawidłowego przejęcia terenu przez firmę Norblin S.A. oraz próbą zniszczenia cennego warszawskiego zabytku. Fabryka Norblina to nie tylko ważny stołeczny zabytek, ale również przestrzeń publiczna, w której miejsce do działania znalazło wiele instytucji kulturalnych i społecznych. Pofabryczne plenery wielokrotnie filmowano. Znalazły się m.in. w filmie „Pianista”, którego współproducentem był Lew Rywin.


Podpisano:
Fundacja Kazantyp, Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury, NSZZ Solidarność Muzeum Techniki, Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP, Stowarzyszenie Nasz Norblin, Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK


 

 
 
zwiedzanie | wydarzenia | broń norblin | wesprzyj | polecamy | kontakt | sponsorzy | autorzy | partnerzy